Hopsa - bum

02.03.2010 19:41

    V průběhu jednoho dne vyhlaste hru, do které by se měly zapojit všechny děti i vedoucí. Jakmile někdo z vedení zvolá ,,hopsa", musí všichni kteří ho zaslechli, vyskočit tak, aby se nedotýkali ani jednou nohou země. Když někdo zvolá ,,bum", musí si všichni na chvilku lehnout na zem, ať jsou kdekoliv, např. při pochodu lesem, u oběda, na výletě do města, u vody,... Pokyny by se měly dávat v nečekaných chvílích a ne příliš často za sebou.

   Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Edita. Hry na dětské tábory. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0702-0.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.