Hodní skřítkové

28.12.2011 13:26

    Na začátku pobytu se na kartičky napíší jména všech účastníků. Každý si pak vylosuje jméno osoby, které bude celou dobu pobytu dělat hodného skřítka, tzn., že dotyčnému musí nenápadně pomáhat (ustlat postel, umýt ešus, přinést kytku), ale tak, že ho při tom nikdo nesmí přistihnout, zároveň také pátrej po tom, kdo by mohl pomáhat tobě. Na konci lze (ale není to nutné) udělat vyhodnocení, kdo byl čí skřítek a kdo byl můj skřítek atd.

    Zdroj: Modrá kniha.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.