Hledejte číslované kartičky!

13.12.2009 14:52

Připraví se tolik papírových kartiček, kolik hráčů se hry zůčastní. Na každou kartičku se napíše pořadové číslo počínaje jedničkou. Kartičky potom vedoucí poschovává v klubovně (v lese) tak, aby na ně bylo z bezprostřední blízkosti vidět.
Hráči kartičky hledají a sbírají, ale každý si smí vzít jen jednu. Hra pro někoho končí v okamžiku, kdy některou kartičku vezme do ruky. Potom ji už nesmí vyměnit za jinou. Vyšší čísla mají ovšem vyšší cenu než čísla nižší, neboť rozhodnou o konečném umístění ve hře. Kdo najde kartičku s největším číslem, bude první, kdo s nejnižším číslem, bude poslední.
Hráč, který zahlédne některé nižší číslo, může je nechat na místě a hledat dál kartičku s vyšším číslem. Je v tom však jisté riziko, protože mezitím co pátrá po vyšším čísle, někdo mu třeba sebere již spatřenou, ale z úkrytu nevyzvednutou kartičku.

Zdroj: ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her. Praha: Olympia, 1975.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.