Dračí souboj

13.12.2009 14:22

Hráči se rozdělí do družstev (můžou být dvě, či více, ale tak, aby v každém bylo alespoň pět dětí). Každé družstvo se postaví do zástupu a uchopí se kolem pasu - tím je vytvořeno dračí tělo. Poslední člen si za kalhoty zastrčí šátek - dračí ocas. První člen je potom hlavou celého draka a jeho úkolem je chytit ocas jiného draka (jenom hlava může sebrat cizí ocas). Na dané znamení se začne souboj. Nastává tak boj prvního s posledním a ostatní vlasně nevědí, na čí straně jsou. Dostihne-li hlava draka cizí ocas (sebere šátek), tak je konec hry a vyhrává.
Hráči se musí držet pevně kolem pasu, kdo se pustí (přetrhne dračí tělo), tak ten automaticky prohrává.

První člen zástupu (hlava draka) může všem ukázat a pokusit se soupeře zastrašit mocným řevem.

POZOR: Může dojít k roztržení oblečení.

Zdroj: NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2000.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.