Dotkni se větve

21.12.2009 18:23

Tuto hru můžete vyhlásit při jakékoliv jiné činnosti, jestliže uvidíte vhodnou větev. Úkolem každého účastníka je dotknout se větve na stromu.

Můžete uspořádat soutěž mezi dvěma družstvy. Kolik členů družstva se dotkne větve, tolik bodů získá.

Zdroj: KIRCHNER, Jiří. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0995-3.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.