Do Paříže

04.07.2010 13:46

    Hráči sedí na židlích podél stěn ve světnici. První hráč řekne: ,,Byl jsem v Paříži."
Druhý po levici se ptá: ,,Cos tam Koupil?" První odpoví: ,,Pár bot," a pohybuje volně nohama pak po celou hru. Druhý se pak obrátí ke třetímu hráči a řeknu zase: ,,Byl jsem v Paříži"; ten se ptá: ,,Cos tam koupil?". Druhý odpoví zase: ,,Boty" a tak to pokračuje, až všichni hráči pohybují nohama.

    Ve druhém kole zase odpoví třeba ,,vějíř" a znázorňuje pohybem ruky ovívání. Všichni hráči dělají první i druhý pohyb.

    Při třetím kole řekne ,,brýle" a imituje držení brýlí,... Případně řekne ,,falešné zuby" a otevírá a zavírá zase ústa. Je nutno, aby hráči všecky pohyby prováděli od začátku.

    Zdroj: Hry pro hřiště, tělocvičnu a společnost. Praha: YMCA v Československu.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.