Devadesát tři

28.12.2011 13:39

    Jde o hru po všech stránkách náročnou. Nezáleží jen na tom, zda disponujeme rychlými běžci či zdatnými cyklisty, ale jde i o to, zda tito borci umějí prosadit správnou taktiku boje.

    Soutěží pětičlenná družstva na okruhu dlouhém 5-6 km o překonání vzdálenosti 93 km. Pohyb po trati je přikázán třemi způsoby: během dopředu, během pozpátku a jízdou na kole (tu je možno nahradit během s batohem o váze 12 - 15 kg). Každý závodník musí absolvovat trať nejméně třikrát, a to všemi výše uvedenými způsoby. Okamžitě po doběhnutí je každý závodník povinen uříznout pilou ,,talíř", což je odřezek z předem připravené kulatiny (každé družstvo má svou) o průměro 20 cm a šířce 3 cm. Absolvování okruhu je uznáno až tehdy, když zmíněný odřezek obdržel rozhodčí.
Každé družstvo může mít na trati vždy jen čtyři závodníky. Vítězí to, které dokázalo využít pravidel a schopností účastníků k překonání předepsané vzdálenosti v nejkratším čase.

    Zdroj: GINTEL, Allan a kol. Prázdniny v pohybu. Praha: Mladá fronta, 1980.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.