Danda

21.12.2009 18:51

    Hraje se například v klubovně tak, že jeden ze soutěžících si sedne před řadu všech zbylých (tak, aby mu všichni viděli do obličeje) a musí odpovědět na devět otázek, které mu ostatní položí. Vybraný hráč odpovídá pouze slovem DANDA a nesmí se při tom ani usmát.
Málokdo dokáže odpovědět vážně, zejména když jsou otázky hrozně legrační.

    Zdroj: GOTTHARD, Petr. Velká kniha her. Brno.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.