Cesta za světlem II.

29.12.2011 12:19

    Vedoucí hry určí jednotlivým držstvům různá stanoviště tak, aby se nemohli vidět. Pak se postaví asi na kilometr odtud a svítilnou svítí v určitých intervalech do všech směrů.
    Všechny družstva vyjdou současně a mají za úkol vedoucího nalézt. Družstvo, které k němu nejdříve dojde v plném počtu, vítězí.

    Zdroj: PRŮCHA, Karel. Branné hry v terénu. Praha: Olympia, 1976.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.