Bezruká štafeta

13.12.2009 14:24

Vyřadíme-li z činnosti ruce a paže, zjistíme, že mnoho věcí nezvládneme a že některé jednoduché činnosti jako podávádí si předmětů vyžadují notnou dávku vynalézavosti, trpělivosti a šikovnosti.

Vytvoříme družstva (dvě, klidně i více). Na stole bude pro každé družstvo ležet pomeranč (tenisový míček). První ho uchopí (zmáčkne ho krkem a dolní čelistí), oběhne stanovenou metu a předá ho druhému, ale samozřejmě, že bez použití rukou. Vznikají tak velmi komické situace.

Zdroj: NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2000.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.