Sbíráme víčka od PET lahví

Víčka z PET lahví jsou jen nepatrnou částí domácího odpadu. A přesto v minulém ročníku soutěže dokázalo 23 019 sběračů nasbírat 62 800,2 kg víček, která by zkončila na skládkách a ve spalovnách.

Z jakéhokoli tříděného odpadu se stává surovina, kterou lze využít na jiné potřebné výrobky.

A tak jsme se i my pustili do sběru.

Minulý školní rok jsme nasbírali 64 906 víček, budem na tom letos ještě líp? 

Martin 1 825
Míša Kacafírková 1 086
Lucka 1 058
Martina 68
CELKEM: 4 037

Všechna vybraná víčka budou odevzdána k průmyslové recyklaci.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.