Základní informace pro rodiče

 

    Kroužek se koná až na výjimky každý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Může se ale stát (a často se i stává, hlavně v létě), že se vracíme o něco později. V případě, že bude kroužek v sobotu nebo i celý víkend, budeme vás prostřednictvím dětí informovat.

    Vždy se scházíme u zadního vchodu od základní školy. Odtud, pokud bude přijatelné počasí, vyrážíme do přírody. Pakliže se ven nedá jít, trávíme čas schůzky buďto v pionýrské klubovně v budově kina, nebo ve staré sborovně ve škole.

    Každý člen kroužku se jedenkrát za rok registruje u ČSOP (Český svaz ochránců přírody) v Praze za poplatek 100 Kč. Takto registrovaní členové dostanou průkazku na slevy na různé turistické cíle a jsou zároveň pojištěni proti úrazům v době činnosti kroužku. Dále jsme se interně dohodli, že budeme vybírat měsíčně 20 Kč na režijní náklady.

    Během školního roku se zúčastňujeme zhruba deseti víkendovek (výlet od pátečního odpoledne do nedělního večera). Pokud děti pojedou, tak si tyto pobyty hradí sami. Není problémem, aby se našich akcí účastnili i nečlenové.

Bylo by dobré, kdyby si děti do přírody braly vhodné oblečení a obuv.

 

Co je náplní schůzek?

    Během školního roku probíhá celoroční hra (Oddílová evoluce), motivující program schůzek i výprav. Na schůzkách jsou pro děti připravené různé hry a soutěže, nejen sportovní, ale i vědomostní a tvořivé, které hravou formou rozvíjejí osobnost dítěte a jeho chování ve skupině. S dětmi si na schůzkách nejen hrajeme, ale učíme je práci s mapou či buzolou, poznávání živočichů, rostlin a jiných přírodnin, různé druhy komunikačních signálů, luštění šifer, tábornickým dovednostem jako je rozdělávání ohně a jeho nebezpečí, spaní pod stanem či pod širákem, vaření v přírodě, střelba z luku, ... Cílem oddílu však nejsou jen rozsáhlé znalosti, ale spíše výchova k samostatnosti, týmové spolupráci, aktivnímu trávení volného času a pochopení pravidel trvale udržitelného rozvoje naší společnosti.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.