Informace o  nás

 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

    Je největší tuzemské občanské sdružení (cca 8.500 členů, z toho 3.300 dětí) zaměřené na konstruktivní a aktivní práci v přírodě a pro přírodu vyvíjenou ve třech hlavních směrech: ochrana přírody, péče o životní prostředí a ekologická výchova.

Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP)

    Je článek ČSOP s celostátní působností v oblasti "práce s dětmi a mládeží" a stará se proto o všechny mladé lidi s kladným vztahem k přírodě v celé České republice.


Stopaři ,,E" (52/15) Červená Voda

    Tento oddíl vznikl přibližně před 30 lety a v současné době je zaregistrovaný pod Sdružením ZO ČSOP Zlatá studánka Česká Třebová.
    Jsme kolektiv mladých lidí, převážně dětí, kteří mají společný zájem týkající se poznávání a ochrany životního prostředí kolem nás. Na to ukazuje i náš název. Příroda není jenom to, že se jdete po náročném týdnu odreagovat do lesa či k rybníku, ale je to soubor tisíce a tisíce živočichů, rostlin a dalších přírodnin. Nesmíte se jenom koukat na to, co je velké, a právě proto to jde vidět, ale musíte hledat i to, jak se fauna s flórou chová a projevuje. Jejich stopy. Přívlastek ,,E“ pak za slovem symbolizuje ekologii jako celek.
    V současné době zde působí šest aktivních členů. Oficiálně se scházíme jednou týdně -v pátek, ale podle počasí a přírodních zajímavostí  není výjimkou, že vyrážíme ,,stopovat“ i několikrát týdně podle toho, jak se naskytne příležitost. Rovněž mezi naše aktivity patří sportovně a dobrodružně laděné hry, pěší či cyklistické celodenní výlety a vše co se týká tábornictví. Také se zúčastňujeme celostátních akcí jako jsou: Hledání jara, Ukliďme svět, Den Země, Zachraňte studánky, Stříbrná nit a mnoha dalších. Stopaři se pravidelně účastní i srazů MOP, konaných dvakrát ročně buď v České Třebové nebo v Potštejně.
    Program pro děti je sestavován tak, aby držely co nejtěsnější krok s průběhem změny přírody v závislosti na roční době. A tak se už brzy na jaře učí pojmenovávat rostliny jarního aspektu a postupně k nim přidávají další a další. Všímají si také vylézajících brouků a dalšího hmyzu. Když už mají stromy plody (různé bobule a nažky), snaží se je určit jenom na základě nich. Pokud má strom listy, pozná ho každý, ale zkuste si to, jakmile zavládne zima. S příchodem této královny se otevírá obrovská kniha pro ty, kteří umějí číst ze stop zvěře a věřte, že se někdy jedná o velice zajímavé příběhy. V dobách krutých mrazů a vánic se Stopaři před těmito nepříznivými vlivy skovají ve sborovně základní školy, kde si zkouší a hodnotí nabyté vědomosti v podobě různých poznávacích testů.


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.