Co se bude dít s Vaším dítětem během tábora?

01.09.2019

Když se řekne tábor, tak si každý představí stany, oheň a hry. To je běžný pohled na tábor. Je však nutné si uvědomit ojedinělost tábora a fázi vývoje dítěte. Ve svém volném čase i ve škole jsou děti v okruhu několika vrstevníků, s kterými přichází do styku každý den. Většinou mají možnost si tyto přátelé vybírat. Jdou tedy cestou nejmenšího odporu. Jdou tam, kde jim je nejlépe. Na táboře však musí fungovat v kolektivu dětí různého věku i pohlaví. Musí se s nimi naučit komunikovat, hrát si, spolupracovat a hlavně přátelit. Pro dítě je to nová zkušenost. Aby integrace dětí fungovala co nejlépe, jsou u každého oddílu vyškolení a zkušení vedoucí, kteří vaše děti dokáží správně nasměrovat.
Stejně tak děti nejsou zvyklé se o sebe starat v takové míře, která je na táborech zapotřebí. I to se zde naučí. Uklízet si, mýt se, dodržovat denní řád, zodpovídat za svoji práci nebo dodržovat správné stravovací návyky. To vše opět pod kontrolou a za pomoci našich vedoucích.
Co se tedy bude dít s vašim dítětem? Budeme se snažit jej vést životním směrem, který považujeme za správný. To je kolektivní porozumění, schopnost se o sebe postarat, schopnost kolektivní odpovědnosti, odstranit rasovou nesnášenlivost a umět si hledat přátelé.

© 2020 Martin Hoško; martin.hosko@sinstitut.cz; tel. 724948708
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!