Základní informace

Nabalamuta – planeta, kde elfové, trpaslíci, hobiti, lidé a další staré rasy nejsou jen pouhou smyšlenkou, jedná se o místo, kde fantasie temného středověku stále přetrvává!

____________________________________________________________________________________

HISTORIE

 • první zmínky osídlení planety se datují někdy od roku stopětadvacátého
 • od roku stosedmatřicátého padla na všechny obyvatele tíha Itlininy věštby (viz dále pod položkou  Itlitina věštba), staré čarodějnice s olbřímí silou, vypráví se o ní, že by dokonce mohla být stvořitelkou Nabalamuty, proti čemuž zásadně a radikálně vystupuje skupina anachorétů slujících Stříbrná brada
 • na počátku 3. století (tzn. někdy v rozmezí let 212 – 215) Nylfgardské imperium poprvé vystrkuje růžky pod vedením mladičkého Čandrahira Mindžahára, žádných slavných úspěchů však nedosáhl, jeho armáda byla smetena jako staré stromy marně odolávající vichřici, do historie se dostal jenom díky tomu, že byl synem kronikáře
 • o celých stopětadevatesát let později však v čele Nilfgardu stanul uchvatitel a uzurputátor Můlaj el Hassan Ben al Mehdi, jenž přivedl svá nekončící vojska až za řeku, jež do dnešních dnů sluje Konečná, kde přišel po jednom létu vzájemných potyček a tvrdých šarvátek k drtivé porážce u vesničky tehdy zvané Prdell, jelikož se vojáci při odpovědích na otázky, kde že to bojovali a zvítězili, cítili poměrně trapně, když odpovídali, že dosáhli slavného vítězství v Prdelli, tak vyvíjeli vzdělaní učenci poměrně mnoho snah proto, aby se pro bitvu u Prdelle vnesl název Strašná válka (označení celého jednoho roku bojů)
 • nyní je rok 800 a v nejjižnějších zemí severních království lze spatřit podivné lidičky, dopodrobna si mapující krajinu a jež mizí hned, když na ně někdo zavolá

_____________________________________________________________________________________

POLITIKA

 • jedenáct severních královstvích nese tato jména: Velká Kesh (čti: velká keš), Malá Kesh (čti obdobně, akorát místo velká je tam malá), Pikardie (Pikardské království), Hvozd (elfi ze Zeleného srdce), Země za stěnou, Drovinka, Stravinské království, Tvers, Ismahilova země, Tarnagov (trpaslíci sídlící v Hřmotným hřbetě s hlavním sídlem Tarnag), Alanrago
 • blíží se korunovace krále Olafa Olafsona Jonkopinga Olavofana a spojení všech jedenácti království, jenom tak se může vyplnit Itlinina věštba; opačný názor zastávají povstalci z Velké Keshe, jež mezi lid posílá nájemné zabijáky se sekty slující Levá ruka

_____________________________________________________________________________________

LEGENDY A SLAVNÍ VÁLEČNÍCI

 • Itlinina věštba, kterou zná každé dítě, ať už trpasličí či elfské zní:

Jdflgjkgjk, kdlflfůlkb jfkgikik looipzhji jdrfihpůhn, ituýzžíopool, jdzgjhobujgk, jfugvkgovbkl,kfgugugol,pgwafe rdtrdz ofrwfcxdjg pztzseekg. Pdzhderdghfjk, wadevihltfpů, pfjfk, fhfkf war uj rdigkghoj h tgdtfihkf rdzhgk oojnklfguh tdtffuikv iktogl.

Výše zmíněný text je v originále, takový jak ho zachytil do kamenné desky rytec Blažej Robotný na poutní hoře Mond. V překladu to zní následovně (poměrně špatně to lze překládat, hlavně do obecné řeči, neboť se v ní nevyskytuje celá skupina prealveoárních hlásek):

  Králi Severu v slávě nejjasnější, ozvi se v potřebný čas nejnaléhavější, povstaň, pane, zlé trestající, zadrž škůdce (myšlen je Nilfgard, pozn. Adalbert Yosso, královský písař a poradce ohledně liter) našeho mocnou pravicí, ta ať mu vždy vpříč stojí, odpor přetěžký mu strojí.

K naplnění věštby a otevření země, z niž mají údajně vylézt na povrch čerti doprovázení pekelnými stvůrami, má dojít o podzimní ekvinokci v roce osmistém (tzn. asi tak za 5-6 měsíců)

 • bratři čarodějové Antrax a Pentrax silou své magie a zcela pomotaným kouzlem pomohli udolat uzurputátora Můlaja el Hassana Ben al Mehdiho ve Strašné válce 
 • Jánoš Brukva – bývalý sedlák, který svou silnou paží setnul samotného Můlaje el Hassana Ben al Mehdiho, není dítěte, který by si s klacíkem v ruce nehrál na Jánoše
 • Helmar Zezdola zvaný Železná pěst – další slavný bojovník, jež marně čtrnácte dní odolával přesile v Hnědých bahnech (opět potyčka ze Strašné války)

_____________________________________________________________________________________

STAV SOUČASNÉ ARMÁDY

 • hlavní velitel celého armádního sboru (všech jedenácti království) budoucí král Olaf Olafson Jonkoping Olavofan
 • z důvodu četnosti a mnohostrannosti funkcí v celé armádě dále zmiňuji už jenom ty nejdůležitější: vůdce všech jedenácti vojevůdců (v podstatě jako král Olaf) – mladý kníže a lev všech salónů lord Velehlt; vůdce vaší ,,jedenáctky“ je starý kníže a velký prasák lord Hlt (Velehlt a Hlt nejsou v žádném případě žádní příbuzní, podobnost jejich jmen je čistě náhodná); vůdce vaší setniny je známý a proslulý kapitán Bodec, jenž ve svém životě zatím ničeho, ale opravdu ničeho nedosáhl; vůdce vašeho oddílu je kapitán Nožička
 • armádní kouzelníci, kteří se odpovídají jenom samotnému králi: elfí sestry, které nemají rádi, když si je někdo plete, stává se, že dotyčného pěkně usmaží: Stevie Blankyta jedna, Stevie Blankyta dva a Stevie Blankyta tři
 • na druhé straně stojí již výše zmiňované Nilfgardské impérium pod současnou vládou Alifanfarona Belbea zvaného hořící sekera, jež za dob od Strašné války neprohráli ani jednu jedinou bitvu

_____________________________________________________________________________________

KULTURNÍ VLOŽKA A ZNÁMÉ OSOBY

 • nejuznávanější dramatik a písmák Sushin Rafálek, jež se proslavil divadelním kusem slujícím Labutě na mezi
 • druhá slavná osůbka působící v umělecké tvorbě – Estefan Pigwiggen, do světa slávy ho vnesla jeho prvotina - jinotajná alegorie lyrického rázu s náznaky prvků hororu Mezi námi labutě, hra je založena na cykličnosti dnů, opakování tří frází stále dokola a tragikomických činností s nimi spojenými, jejím důležitým prvkem jsou výzvy k trpělivosti blížícího se konce hry
 • o rozšíření poesie, písní, balad a popěvků se zasloužil uznávaný Kuzma Drvič, např. báseň:

  Du takhle lesem pod duby, když tu mi na hlavu larva spadla mi.

 známé součastně žijící osoby:

 •  Urput Sveřepson, válečník, velké úspěchy v Mokvavých močálech, jeho meč je znám po celém širém kraji
 •  Bafomet Urakibur, válečník, vyšvihl se v Kraví válce
 •  Miloň Sveřepsonů, lesní druid a přírodní léčitel
 •  Hočopepa Šílený, poustevník a vykladač žijící vysoko v horách Hřmotného hřbetu

_____________________________________________________________________________________

NÁBOŽENSTVÍ

 • Každá rasa má své specifické náboženské vyznání, v lidských zemích a celkově vůbec nejrozšířenější je pravověrství. Kněží vyznávající tuto víru, káží vždy v podvečer ve volné přírodě. Ve všech jedenácti královstvích se s velkou horlivostí pronásledují uctívačky bohyně Lyms-Kragmy. Všude známá, avšak opovrhovaná je kněžka Umbara, na kterou je vypsána poměrně slušná odměna.

_____________________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

    


Stránky otevřeny 1. ledna 2010.